RMC business to business co÷rdineerde het omvangrijke project energiebesparing binnen de UNETO-VNI sinds begin 2008 tot 2010. Daarna op projectbasis omdat het themaproject door de communicatieafdeling is overgenomen. 

Energiebesparing is de kans voor de installatiebranche om een nieuwe stap in de ontwikkeling te maken en de installateur een meer adviserende rol te geven binnen het bouwproces van nieuwbouw B+U bouw.

Bij nieuwbouw- of renovatie en onderhoudsprojecten zal de installateur een klantgerichte en marktgerichte partij worden, waarbij advies, levering en after sales service een vanzelfsprekendheid wordt.

RMC business to business co÷rdineert met name het marketing en marktingcommunicatie traject in dit innovatieve project. Vele verschillende communicatiemiddelen worden ingezet alsmede het ontwikkelen van een aantal kennismiddelen in samenwerking met gerenommeerde installatie-adviesbureau DWA. Vermeldenswaard is het boekje Energietips editie 2008, 2009 en onlangs de update 2011 ( meer dan 100 energiebesparende tips voor de installateur) . Tevens heeft Rob Cloin er ook een interactieve website ontwikkeld en laten bouwen  www.energiebesparennu.nu .

energiebesparing nu