Spaansen Casco Bouwsystemen heeft RMC business to business opdracht gegeven een marketing communicatieplan op te stellen en Spaansen te coachen in de communicatiestrategie naar alle betrokken marktpartijen.

Marktonderzoek zal worden ge´nitieerd. Pr- acticiteiten en communicatiemiddelen zullen op basis daarvan worden ontwikkeld. Coachingstraject afgebroken.