Overige

  • Begeleiden van "bouwkundige" projecten
  • Interim management
  • Redactie voeren van huisorganen en nieuwsbladen
  • Begeleiden van speciale projecten zoals een alternatief voor een beursdeelname

Begeleiden van 'bouwkundige' projecten.

Rob Clo´n is geen bouwkundige, maar begrijpt hoe de bouw in elkaar steekt. Hij is een marketeer en denkt dan ook vanuit de klant.
Wanneer een opdrachtgever een project start met product- of systeemoptimalisatie als uitgangspunt, kan een externe co÷rdinator continu´teit, consistentie, snelheid en klantgerichtheid in projecten brengen omdat hij zonder "belang" een project draagt.
Ook innovatieve ontwikkelingen, waarbij buiten de "box" denken noodzakelijk is, kan vaak door een creatieve marketeer sneller tot resultaat komen.

Interim management

Rob Cloinákan ook een aantal interim management taken vervullen.áAlgemeen manangement bijárelatief kleine organisaties.áMarketing- of reclamemanagement bij grote of middelgrote ondernemingen die actief zijn in de business to business markt.

Begeleiden van speciale projecten zoals een alternatief voor een beursdeelname

Rob Clo´n is geen beursdeskundige maar heeft in het verleden vele beursvervangende evenementen georganiseerd. Specifieke doelgroepen doelgroepen bijeengebracht om product- en bedrijfspresentaties te houden met veel en weinig toeters en bellen.

Redactie huisorganen, nieuwsbrieven

RMC business to business kan zorgdragen voor uw huisorgaan of nieuwsbrief. Dit geldt zowel als bladmanager, hoofdredacteur of als uitgever. RMC zorgt dat uw blad een effectieve redactieformule krijgt, een keur aan redacteurs en fotografen om zich heen verzameld, de bladen inhoudelijk vorm geeft, de uitvoering co÷rdineert, datamanagement beheert en zorgt voor continu´teit en kwaliteit.