Onderzoek

Het verzorgen van kleinschalig kwalitatief onderzoek of het begeleiden van grootschalig kwantitatief onderzoek.
In nauwe samenwerking met de opdrachtgever wordt de onderzoeksomvang en de onderzoeksdoelstelling vastgesteld.
RMC zal op basis van deze uitgangspunten een onderzoeksvoorstel uitbrengen met budget en planning voor het veldwerk.

Onderzoeksoorten:
Concurrentieonderzoek
Klanttevredenheidsonderzoek
Pretesten van nieuwe producten
Pretesten van nieuwe productconcepten en -systemen
Pretesten van reclame-uitingen
Distributieonderzoek
Prijsonderzoek
Internetonderzoek