Onderzoeken die RMC begeleid

 1. Kwalitatieve onderzoeken
 2. Kwantitatief onderzoek
 3. Gecombineerde onderzoeken kwalitatief en kwantitatief

Kwalitatieve onderzoeken 

 • Swot-analyses 
 • Concurrentieonderzoek 
 • Klanttevredenheidsonderzoek 
 • Pretesten nieuwe producten 
 • Pretesten nieuwe productconcepten en -systemen 
 • Pretesten reclame-uitingen
 • Distributieonderzoek
 • Prijsonderzoek 
 • Internetonderzoek 

Kwantitatief onderzoek

Kwantitatief onderzoek zal nooit door RMC Business to Business gedaan worden. Wel kunnen wij dit soort onderzoek voor opdrachtgevers begeleiden. Van enkel het meelezen met de concept vragenlijst tot de totale begeleiding van het hele traject.

Combinatie kwantitatief en kwalitatief

Vaak is een combinatie van kwalitatief en kwantitatief de beste oplossing voor een onderzoeksvraagstuk. Eerst kwantitatief onderzoeken en op een aantal belangrijke punten aanvullen met een kwalitatief onderzoek.

Soms komen in kwalitatief onderzoek zaken naar voren die men graag kwantitatief wil staven.