Marketing- en reclameprojecten

Werkwijze eenvoudig marketing/reclameproject

 • OriŽnterend gesprek
 • Briefingsgesprek
 • De-briefing
 • Begroting en plan van aanpak in grote lijnen
 • Akkoord budget
 • Uitwerking project
 • Facturering
 • Evaluatie

Werkwijze gecompliceerd groot marketing/reclameproject

 • OriŽnterend(e) gesprek(ken)
 • Opdrachtomschrijving
 • Inhoudsbriefing
 • De-briefing
 • Begroting: Plan met indien nodig vooronderzoek
 • Akkoord begroting
 • Conceptvorming
 • Akkoord concept
 • Begroting uitwerking (deel-) concept in (deel-) projecten
 • Akkoord (deel-) begroting, voorfacturering 33%
 • Uitwerking projecten
 • Facturering deelprojecten, verrekening deelfacturering
 • Tussentijdse evaluatie
 • Eindfacturering
 • Eindevaluatie