Kleinschalig geeft vaak al een goede indruk

RMC vindt dat er vaak kwalitatief met eenvoudig kleinschalig onderzoek al een globaal antwoord op vragen gegeven kan worden.
Het gaat er meestal om een trend waar te nemen. Daarna is het soms noodzakelijk bepaalde vraagpunten ook kwantitatief te onderzoeken.
De aard van het vraagstuk bepaalt de onderzoekstechniek.
Van enkele diepte-interviews bij opinionleaders, telefonische enquêtes tot schriftelijke onderzoeken onder een representatieve steekproef van de doelgroep. Alles is afhankelijk van onderwerp en doelgroep.