Beton en fietspaden

Voor Cement&BetonCentrum voerde RMC business to business in 2010 een inventarisatie naar de beslissingsstructuur van fietspaden in Nederland. Na desk research heeft een kwalitatief onderzoek plaatsgevonden met een aantal diepte-interviews bij beslissers, be´nvloeders en belangenbehartigers. 

De interviews zijn gehouden bij opdrachtgevers, wegbeheerders, uitvoerders, adviseurs en belangenverenigingen. 

Het doel van dit onderzoek is een betere communicatie tot stand brengen met de doelgroepen van Cement&BetonCentrum en haar leden met als uitgangspunt marktgericht denken. 

Beton en Busbanen

Voor het Cement en BetonCentrum voerde RMC busienss to business in 2008 een marktverkenning uit met betrekking tot het openbaar vervoer. Met name de markt "bussen" is voor de cementindustrie van belang en wil door middel van deze verkenning een communicatieprogramma opzetten.

Marktinformatie, kwalitatief marktonderzoek en diepte-inteviews maken deel uit van dit project.